ΦΑΙΔΩΝΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ: κριτική για το έργο "Φιλοσοφία με λόγια απλά"

Δεν είμαι βέβαιος, αν η τρέχουσα κριτική είναι σε θέση ν’ ασχοληθεί μ’ αυτό το σπουδαίο έργο του Στράτου Λιακάτου και να το αποτιμήσει. Μπορώ όμως να πω, πολύ συνοπτικά, τι πιστεύω εγώ γι’ αυτό:

Πρόκειται λοιπόν για ένα έργο, ζωντανό οργανισμό, που σφύζει από υγεία, συναίσθημα και σοφία. Ένα έργο που το διατρέχουν τρεις βασικές αρτηρίες:

  • της ποίησης
  • της γνώσης
  • της φιλοσοφίας

Η μια αναδεικνύει την άλλη. Η μια μεταγγίζεται στην άλλη. Έτσι προκύπτει ένα αποτέλεσμα όπου ο αναγνώστης διαπιστώνει το πώς ο άνθρωπος μπορεί επιτέλους να κάνει αυτό που δεν έκανε μέχρι τώρα:

Να αξιοποιήσει δηλαδή την ιστορική του εμπειρία κα να μάθει απ’ αυτήν, καταλήγοντας σε μια νέα αθώα όσο και πανίσχυρη πρόταση ζωής που εγώ θα ονόμαζα:
«Το ποιητικώς θεάσθαι την ζωήν και τον κόσμον».

(*) Ο Φαίδωνας Θεοφίλου είναι ποιητής - πεζογράφος