Μαθήματα Φιλοσοφίας-Ψυχολογίας

Ο Στράτος Λιακάτου παραδίδει ιδιαίτερα ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ατομικά και συντροφικά.

Σε αυτά αντιμετωπίζονται:
α) η σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με τους άλλους
β) η σκέψη του ανθρώπου για την κοινωνία και την ιστορία
γ) η τέχνη του ανθρώπου να εκφράζεται προφορικά και γραπτά.

Για όλα αυτά ο Στράτος Λιακάτου έχει γράψει 26 βιβλία.

Δείτε το συγγραφικό έργο του Στράτου Λιακάτου.

Εάν ενδιαφέρεστε για τα μαθήματα φιλοσοφίας, επιλέξτε εδώ.